Interviul acordat de Domnul Tong Mingtao, ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova Ziarului Adevarul din Moldova
2012/05/18

 

1. Anul acesta s-au împlinit 20 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice chino-moldave, cum puteţi aprecia evoluţia relaţiilor chino-moldave?

Anul acesta este cea de-a 20 aniversare de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre Republica Populară Chineză şi Republica Moldova. În cei 20 de ani, cu eforturile comune depuse de guvernele şi popoarele celor două ţări, relaţiile de colaborare prietenească dintre China şi Moldova au cunoscut o dezvoltare considerabilă. Conducătorii celor două ţări au efectuat de multe ori vizite reciproce. Contactele şi vizitele celor două guverne, parlamente, şi partide sunt frecvente. Înţelegerile la care au ajuns cele două părţi au oferit o asigurare politică solidă pentru dezvoltarea relaţiilor celor două ţări. Colaborările fructuoase din domeniile economice, comerciale au îmbogăţit conţinutul relaţiilor bilaterale. Succesele obţinute au adus beneficii reale pentru cele două popoare. Contactele din domeniul umanistic au întărit înţelegerea şi prietenia celor două popoare, consolidînd şi extindînd baza opiniei publice privind relaţiile bilaterale. China şi Moldova se sprijină reciproc şi colaborează bine în afacerile internaţionale şi regionale, aducînd propria contribuţia la construirea unui glob de toleranţă şi armonie. Practicile de 20 de ani au dovedit pe deplin că relaţiile de colaborare prietenească dintre China şi Moldova care s-au dezvoltat în mod sănătos, stabil şi necontenit, corespund intereselor de bază ale celor două ţări şi popoare, avînd un potenţial mare de dezvoltare şi o perspectivă frumoasă. China consideră că Moldova este un prieten credincios şi un important partener de colaborare. Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare prietenească dintre China şi Moldova este o orientare fermă şi neabătută a guvernului chinez. Partea chineză vrea, împreună cu partea moldavă, ca stabilirea relaţiilor diplomatice de 20 de ani dintre China şi Moldova să fie un nou prilej pentru realizarea înţelegerii importante ajunse de conducerea celor două ţări, pentru întărirea încrederii politice reciproce, adîncirea prieteniei tradiţionale, ridicarea nivelului de colaborare, pentru a transforma potenţialul colaborării în rezultate de colaborare în favoarea celor două părţi, şi pentru ca relaţiile de colaborare prietenească dintre cele două ţări să se dezvolte mai departe.

2. Cum a fost dezvoltarea relaţiilor comerciale dintre China şi Moldova?

Colaborarea comercială chino-moldavă este o parte importantă a colaborărilor bilaterale cu spirit realist. Comerţul chino-moldav a păstrat o tendinţă de creştere rapidă sub sprijinul celor două guverne şi eforturile comune depuse de întreprinderi din ambele părţi. Volumul comercial în anul 1992, atunci cînd între China şi Moldova s-au stabilit relaţiile diplomatice, a fost de numai peste 60 mii de dolari, dar în anul 2011, suma s-a ridicat pînă la 110 milioane dolari, o creştere de 1800 de ori. Cu privire la vinul moldovenesc, în anul 2010, exportul vinului moldovenesc către piaţa Chinei a crescut de 7 ori. În anul 2011, exportul vinului moldovenesc către China a ajuns la 3,03 milioane dolari, o creştere de 2,28 ori faţă de anul precedent.

În conformitate cu programul de dezvoltare a economiei naţionale şi sociale a Chinei care face parte din al 12-lea plan cincinal , în China se desfăşoară o restructurare şi tranziţie economică de mare amploare. Extinderea cererii interne este o măsură importantă în program. Piaţa imensă de 1,3 miliarde populaţie, a oferit oportunitatea rară pentru extinderea exportului moldovenesc. Cred că dacă partea moldavă va profita de ocazie şi va examina bine piaţa chineză, va recomanda produsele de calitate din Moldova consumatorilor chinezi, cota mărfurilor moldave pe piaţa chienză va creşte în continuare. Sunt ferm convins de acest lucru. Ambasada Republicii Populare Chineze în Moldova ar vrea să depună eforturi pentru ca întreprinderile celor două ţări să contacteze şi să colaboreze.

3. Pentru investitorii chinezi Moldova este atractivă? În ce domenii investitorii vor investi?

În ultimii ani, pe măsură ce volumul economiei şi puterea comprehensivă naţională a Chinei s-au ridicat, paşii întreprinderilor chineze pentru ieşirea din China sunt mai mari. Conform previziunilor, în perioada celui de-al 12-lea plan cincinal, investiţiile chineze în străinătate vor depăşi 500 miliarde dolari. Aceasta va aduce mari oportunităţi comerciale diferitor ţări din lume. Moldova se află între Uniunea Europeană şi CSI, avînd prioritatea deosebită cu privire la atragerea investiţiilor străine. La momentul de faţă, economia Moldovei deja are o bază relativ bună şi se află într-o perioadă de dezvoltare rapidă. Moldova salută investiţiile străine, avînd nişte politici favorabile. De aceea, Moldova este atractivă pentru întreprinderile chineze, care ar face investiţii în Moldova. Cele două părţi vor cerceta posibilităţile de colaborare în diferite forme în domeniul de infrastructură, energie, tehnologie nouă şi

Avansata, agricultură. Partea chineză sprijină ca întreprinderile chineze mari şi puternice să vină în Moldova pentru investiţii. Sper că partea moldavă va crea o ambianţă de competiţie dreaptă, şi va oferi facilităţi cu privire la simplificarea formalităţilor de eliberare a vizelor şi a permiselor de lucru. Partea chineză salută posibilitatea ca înteprinderile moldoveneşti să plece în China pentru a investi, a găsi oportunităţi comerciale şi ca mărfurile din Moldova să ocupe un loc pe piaţa chineză.

4. În ce constau proiectele derulate de Republica Moldova şi China în domeniile educaţiei, culturii şi turismului?

Colaborările chino-moldave din domeniul umanistic sunt bune. În octombrie 2009 cele două părţi au deschis împreună Institutul Confucius de pe lîngă ULIM, acolo sunt circa 70 de cetăţeni moldoveni care învaţă limba chineză. La Universitatea de Stat, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine sunt 9 studenţi care învaţă limba chineză. Guvernul chinez oferă Moldovei 29 de burse pentru studenţii moldoveni care vor să facă studii în China. Iar în prezent 5 studenţi chinezi îşi fac studiile în Republica Moldova. Colaborările celor două ţări în domeniul educaţional au promovat înţelegerea dintre tinerii celor două ţări, punînd o bază bună de prietenie dintre China şi Moldova.

În luna mai 2010, China şi Moldova, au deschis împreună Centrul de Medicina Tradiţională Chineză în Moldova. Medicii chinezi au oferit poporului moldovean tratamente cu acupunctură, masaj şi medicamente tradiţionale chineze, şi acest fapt a fost binevenit şi apreciat de către poporul moldovean. Pentru ca mai mulţi cetăţeni moldoveni să se bucure de tratament cu medicina tradiţională chineză, doctorii chinezi vor deschide cursuri de medicină tradiţională chineză.

China este o ţară unde este bine dezvoltat turismul, Moldova este este o ţară cu peisaje frumoase, există o perspectivă de colaborare dintre cele două ţări în domeniul turistic.

5. Totuşi, China este o mare putere în lume, cărui fapt se datorează acest succes?

După 30 de ani de reformă şi deschidere, puterea comprehensivă naţională a Chinei a întărit, şi astfel, evident, economia a crescut permanent şi rapid, ritmul de creştere anual al volumului de produs intern brut a ajuns la circa 10%. Beneficiile economice s-au mărit semnificativ, capacitatea proprie de inovare s-a ridicat într-o măsură mare. Realizări mari au fost obţinute privind infrastructura din domeniul energentic, transportului, cel al telecomunicaţiilor şi multe proiecte importante. Viaţa poporului s-a îmbunătăţit treptat. De ce China a obţinut succese remarcabile care au atras atenţia în lume? Răspunsul este următor. China a deschis un drum care se numeşte Drumul Socialist cu caracter chinezesc. Adică, sub conducerea partidului Comunist Chinez, în conformitate cu condiţiile concrete din China, pentru ca dezvoltarea economică să fie sarcina centrală, guvernul persistă în politica de reformă şi deschiderea către lumea din afară, liberalizarea şi dezvoltarea productivităţii sociale, construirea economiei de piaţă socialistă, culturii avansate şi a societăţii armonioase socialiste, ca să fie construită o ţară socialistă modernă, bogată, democratică şi civilizată.

6. China exportă în Moldova multe produse. Se zice că mărfurile chinezeşti sunt ieftine, dar securitatea lor nu este asigurată. Ce ziceţi dumneavoastră?

Referitor la problema calităţii produselor din China, trebuie să analizăm mai concret. Produsele chinezeşti sunt găsite în toată lumea, inclusiv în Moldova. Acest fapt a dovedit că consumatorii din diferite ţări cred că calitatea și securitatea produselor chinezeşti este bună. În realitate, însă, există diferite categorii de produse pentru diferiţi consumatori. Dacă doriţi să vă bucuraţi de mărfuri de o calitate înaltă, trebuie să plătiţi mai mult. Dacă doriţi o marfă mai ieftină, bineînţeles că calitatea ei nu va fi la fel de bună ca şi acea mai scumpă. Fiecare consumator cunoaşte zicala: „Cu cît preţul este mai înalt, cu atît calitatea este mai bună". Să fim obiectivi în ceea ce priveşte calitatea produselor chinezeşti.

7. China este printre ţările care încă mai există pedeapsa cu moartea, de ce nu se renunţă la aceasta şi cît de eficient este ea pentru societate?

„A menţine pedeapsa cu moartea, şi ca această pedeapsă să fie controlată strict şi folosită cu prudenţă"- aceasta este politica de bază a Chinei cu privire la pedeapsa cu moartea. În legea penală a Chinei, menţinerea pedepsei cu moartea este în conformitate cu Convenţia Internaţională a Drepturilor Omului, cu condiţiile din China. Este o alegere cu prudenţă, în conformitate cu situaţia actuală de dezvoltare economico-socială din China, luînd în considerare pe deplin cererea poporului pentru echitate şi justiţie. În timp ce se menţine pedeapsa cu moartea, China subliniază permanent că va folosi pedeapsa cu moartea cu prudenţă şi va fi controlată riguros. În legea penală a Chinei s-au prevăzut standardele riguroase aplicabile ale pedepsei cu moartea. Pedeapsa cu moartea este aplicată numai pentru un număr foarte mic de criminali care au comis infracţiuni grave.

8. Cîţi moldoveni sînt în China?

În China nu prea sunt cetăţeni moldoveni care trăiesc o perioadă îndelungată. Sunt studenţi care îşi fac studiile acolo. În fiecare an, sunt cam 1500 de oameni de afaceri şi turişti moldoveni.

Suggest To A Friend:   
Print