Interviu acordat de Domnul Tong Mingtao, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Chinei în Moldova pentru Radio Moldova
2012/04/12

EXCELENŢĂ,

În primul rînd, Vă transmit sincere felicitări cu ocazia începerii mandatului de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova şi sper într-o armonioasă şi îndelungată colaborare.

A devenit o tradiţie, Radio Moldova/postul naţional de radio/să găzduiască interviuri despre colaborarea chino-moldavă, despre cultura şi tradiţiile poporului chinez.

În această ordine de idei, solicit respectuos acordul Dumneavoastră de a susţine un interviu pentru emisiunea „Planeta Radio.Colaborări internaţionale”.

1. Domnule Ambasador, venind la Chişinău în această importanţă funcţie, şef al misiunii diplomatice a Republicii Populare Chineze, ce direcţii prioritare aţi inclus în agenda Dumneavoastră de lucru, pe termen scurt şi mediu, în contextul colaborării chino-moldave?

Anul acesta este cea de-a 20-a aniversare de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre China şi Moldova. Pe parcursul a 20 de ani, relaţiile chino-moldave au cunoscut o dezvoltare multilaterală, susţinută şi sănătoasă cu eforturi comune depuse de cele două părţi. În mandatul meu în calitate de ambasador al Chinei în Republica Moldova, aş vrea să depun eforturi în cele trei domenii:

În primul rînd, aş dori să aduc contribuţie la întărirea mai departe a contactelor dintre cele două guverne, parlamente şi partidele celor două părţi, pentru aprofundarea înţelegerii şi încrederii reciproce, şi ca baza politică a relaţiilor de prietenie dintre cele două ţări să fie consolidată.

În al doilea rînd, promovarea cooperării economico-comerciale dintre cele două ţări în continuare, ca domeniile de colaborare să fie lărgite, ca cooperare cu un conţinut bogat şi la un nivel mai înalt. Consolidarea bazei economice pentru relaţiile de prietenie dintre cele două ţări au permis ca popoarele celor două ţări să se bucure de beneficiile de colaborare cu avantaj reciproc.

În al treilea rînd, aş vrea să promovez contactele umanistice dintre cele două ţări, întărind prietenia tradiţională a celor două popoare, extindînd baza socială a relaţiilor de prietenie dintre cele două ţări.

2. După 20 de ani de dialog diplomatic dintre ţările noastre, ce alte acorduri şi tratate ar mai trebui semnate pentru a amplifica colaborarea?

La sfîrşitul 2010, partea chineză şi cea moldavă au semnat un contract cu privire la renovarea a două secţiuni de şosea. În luna decembrie 2011, guvernele chineze şi moldovene au semnat acordul de cooperare economico-tehnică. Proiectul cu privire la sistemul de monitorizare a traficului din municipiul Chişinău, o colaborare dintre China şi Moldova, este în curs de realizare. Partea chineză ar vrea să participe la proiectele de dezvoltarea economică a Moldovei, mai ales la nişte proiecte de infrastructură, prin modul de a oferi credite în conformitate cu înţelegerile ajunse. Sunt convins că pe măsură ce relaţiile economice-comerciale dintre cele două ţări se vor dezvolta în continuare, pe baza în favoarea celor două părţi şi cu avantajul reciproc, cele două părţi vor găsi mai multe proiecte de colaborări din diferite domenii, şi vom semna mai multe acorduri de cooperare.

3. Ar fi motivaţi oamenii de afaceri din China să investească în ţara noastră care este îndepărtată de China şi are o mică piaţă de desfacere?

Între China şi Moldova există o relaţie de prietenie, cele două părţi au o înţelegere şi o încredere reciprocă. Cele două ţări se află într-o perioadă de oportunităţi importante şi strategice pentru dezvoltarea economiei şi îmbunătăţirea vieţii populare. Moldova are avantajul geografic, situîndu-se lîngă CSI şi EU. Moldova salută şi are o atitudine deschisă cu privire la investiţia străină. De aceea, Moldova este atractivă pentru investitorii chinezi care speră să se bucure de un mediu concurenţial de egalitate cu cei din alte ţări, salutînd facilităţile de simplificare a formalităţilor de acordare a vizei, a obţinerii permiselor de muncă. Dacă proiectele de investiţie ale Moldovei sunt mai concrete, cu un proiect realizabil de cooperare, atunci sunt binevenite. Sperăm că întreprinderile moldoveneşti să se ducă mai activ în China pentru a atrage investiţie chineză şi a căuta prilej de cooperare.

4. Cu ce produse ar putea fi prezentă ţara noastră pe piaţa chineză? În discuţia avută cu prim-ministru moldovean Vlad Filat aţi optat pentru extinderea şi în continuare a coperării dintre China şi Republica Moldova atît în plan bilateral, cît şi multilateral, prin acordarea sprijinului reciproc în cadrul organizaţiilor internaţionale. Ce domenii ar fi prioritare?

La momentul de faţă, economia chineză trece printr-o ajustare masivă structurală şi printr-o perioadă de tranziţie. Un conţinut important din ajustare este extinderea cererii interne. Piaţa mare de consum a Chinei, cu o populaţie de 1,3 miliarde, oferă oportunităţi mari pentru ca Moldova să-şi extindă exportul produselor în China. Vinul moldovenesc este unul din cel mai renumit din regiunea CSI. Prin mai multe activităţi de publicitate, gradul de cunoaştere a vinului moldovenesc va fi ridicat în rîndurile consumatorilor chinezi, şi cota vinului moldovenesc pe piaţa chineză va fi extinsă în permanenţă. Sper că partea moldavă să întărească cercetarea pieţei chineze şi pentru a recomanda produse de calitate din Moldova consumatorilor chinezi. Ambasada Chineză ar vrea să ajute întreprinzătorii celor două ţări să ia legătura.

5. Este primul interviu pentru Radio Moldova şi am să Vă rog să faceţi şi o prezentare a activităţii Dumneavoastră anterioară. Ce ştiaţi despre Republica Moldova înainte de a veni la Chişinău?

Am lucrat în Departamentul Afacerilor din America de Nord şi Oceania, Departamentul Afacerilor din Europa de Vest, Biroul de supraveghere din Ministerul Afacerilor Externe, în Ambasada Chineză din Surinam. Am fost director general al Departamentului de supraveghere al MAE, ambasadorul Chinei în Lituania. După trei ani de activitate diplomatică în Lituania, sunt familiar cu ţările din Europa de Est. Pentru mine, Moldova nu este străină. Vinul moldovenesc este renumit în CSI, Ansamblul de dans sportiv „Codreanca” a cîştigat de mai multe ori campionatul european şi mondial a diferitor concursuri. Deşi nu am sosit în Moldova de mult timp, sentimentele de prietenie ale poporului moldovean faţă de poporul chinez, mi-au lăsat o impresie profundă. Aş vrea să depun eforturi, pe parcursul mandatului meu, împreună cu prietenii moldoveni, la promovarea dezvoltării necontenite a relaţiilor chino-moldave, aducînd contribuţia mea nouă.

Suggest To A Friend:   
Print