DISCURSUL DOMNULUI XU ZHONGKAI, AMBASADOR AL R.P.CHINETE
2005/09/29


Stimate domnule Valeriu Lazăr, Ministrul Economiei şi Comerţului

Stimaţi ambasadorii

Dragi prieteni:

Sunt deosebit de bucuros că ne adunăm împreună aici pentru a sărbători cea de-a 56-a aniversare a înfiinţării Republicii Populare Chineze. Aş vrea să vă adresez un călduros bun venit. După cum ştiţi, China a fost o ţară agrară şi economia ei a fost înapoiată. Iar într-o perioadă relativ scurtă, poporul chinez, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, a transformat China într-o ţară în plină dezvoltare care a cunoscut schimbări radicale. Mai ales în ultimi 26 de ani, economia naţională a ţării noastre menţine o creştere anuală de peste 9%. Populaţia cunoaşte un nivel de viaţă relativ bună. Veniturile oamenilor de la oraşe şi sate au sporit cu regularitate. Pieţele urbane şi rurale cunosc o prosperitate evidentă; aprovizionarea din abundenţă cu mărfuri a condus la creşterea calităţii vieţii. Acest adevăr poate fi susţinut de progresele notabile înregistrate în alimentaţia şi îmbrăcămintea populaţiei, în condiţiile de trai, în varietatea produselor de consum şi în facilităţile de deplasare. Ţelul nostru este de a transforma China într-o ţară prosperă şi bogată, democrată şi civilizată.

China va promova în mod constant o politică externă paşnică de independenţă şi de sinestătătoare. Politica noastră externă are drept scop menţinerea păcii mondiale şi promovarea bunăstării tuturor. Suntem dispuşi ca împreună cu popoarele din diferite ţări ale lumii să contribuim la progresul nobilei cauze a păcii şi a dezvoltării.

Republica Populară Chineză şi Republica Moldova sunt două ţări prietene. Timp de peste 13 ani relaţiile bilaterale din diferite domenii s-au dezvoltat într-un curs ascendent. Caracteristicile relaţiilor dintre cele două ţări sunt respectul şi încrederea reciprocă, egalitatea şi ajutorarea reciprocă. Trebuie să subliniez faptul că schimbul frecvent de vizite la nivel înalt din cele două ţări a jucat un rol foarte important la ridicarea relaţiilor noastre de prietenie şi colaborare pe o nouă etapă superioară. Guvernul chinez acordă o mare atenţie relaţiilor cu Moldova şi respectă calea de dezvotare şi politica internă şi externă elaborată de poporul moldav comform condiţiilor concrete proprii, sprijină eforturile depuse de Moldova pentru apărarea intependenţei naţionale suveranităţi şi integrităţi teritoriale. Noi calificăm Moldova ca prieten de nădejde şi partener important. Sunt convins că prin eforturile noastre comune, relaţiile noastre de prietenie şi colaborare vor dezvolta şi mai mult spre binele celor două popoare ale noastre.

În încheiere urez Republicii Moldova din ce în ce mai multă prosperitate, poporului moldav multă bunăstare şi multă fericire.

Să trăiască prietenia chino-moldavă!

Suggest To A Friend:   
Print