INTERVIUL ACORDAT DOMNULUI ANATOL CACIUC, DIRECTOR DIN IPNA TELERADIO-MOLDOVA, DE CĂTRE DOMNUL XU ZHONGKAI, AMBASADOR AL R.P.CHINEZE
2005/10/02
1.Care este semnificaţia Sărbătorii naţionale de 1 octombrie. Cum se marchează în China şi în ţările unde sunt diaspore chineze Înfiinţarea Republicii Populare Chineze este un eveniment de o mare impotanţă, este totodată o cotitură în istoria chineză. De atunci poporul chinez s-a ridicat în picioare, a îndepărtat asuprire şi exploatare imperialistă şi colonialistă şi a început o viaţă nouă liberă. Astăzi Republica Populară Chineză are deja 56 de ani. În această scurtă perioadă China a cunoscut schimbări radicale. De exemplu, acum 56 de ani mare majoritate de populaţie duceau o viaţă foarte grea lipsit de hrană şi îmbrăcăminte. Acum populaţia cunoaşte un nivel de viaţă relativ ridicat. Produsul intern brut pe cap de locuitor a depăşit 1200 de dolari. La sărbătoarea naţională ,noi ne bucurăm de un concediu de 3 zile, plus două de sîmbătă şi două de duminică, total avem 7 zile libere. De obicei în această perioadă oameni preferă să se ducă cu familia cu prieteni la călătorie. Se spune că anul acesta numărul de turişti interni va depăşi 370 de milioane. Cei rămaşi acasă se duc la parc sau la cumpărături. Pentru diaspore chineze, ei organizează diferite activităţi, cum ar fi mitinguri, recepţii, programe artistice etc.. Aici în Moldova Ambasada noastră a oferit ieri o recepţie la un restaurant pentru compatrioţii noştri care trăiesc în Chişinău. 2. Republica Populară Chineză a fost printre primele ţări care au deschis ambasade la Chişinău. Care sunt priorităţile colaborării moldo-chineze? Se poate spune că relaţiile chino-moldave sunt foarte bune din toate puctele de vedere, atît politic cît şi economic. Schimbul de vizite la diferite nivele sunt frecvente. Colaborarea bileterală şi pe scenă internaţională este strînsă. Comerţul bilateral creşte an de an. Anul curet volumul comercial din cele două ţări va depăşi 40 milioane de dolari. Însă în domeniul de cooparare în producţie mai trebuie să facem împreună mari eforturi. 3. Vă rog să prezentaţi cartea de vizită a Chinei, în plan cultural / cele mai importante instituţii de cultură şi personalităţi marcante ale literaturi,culturii,artei, portul popular, tradiţia ceaiului. Opera Beijing este una cea mai populată şi apreciată din toate operele locale în China. În Beijing sunt peste 150 de instituţii culturale printre care aş vrea să menţionez Teatrul Naţional, Sala muzicală din Beijing, Biblioteca Naţională ş.a. Printre obiceiuri şi tradiţii culturale se numără Festivalul Nadam, specific grupului etnic mongol din regiunile Xinjiang, Gansu, Qinghai; Festivalul Barca Dragonului, specific grupului etnic Miao; Festivalul Lanternelor specific grupului etnic majoritar al Chinei. Construcţii arhitectonice chinezeşti :Marele Zid Chinezesc, Palatul Imperial din Beijing, mormîntul împăratului Qin Shihuang din Xi an, statuile lui Buddha din peşterile Mogao din Dun Huang şi grădinile din Suzhou. 4. Există programe de stat în domeniul cultural ? Cum este influienţată cultura ce condiţiile economice şi sociale, de globalizare ? În lumea de astăzi, cultura este implicată în activităţiile economice şi politice, iar rolul şi funcţiile ei devin tot mai importante în concurenţa capacităţii generale dintre state. Puterea culturii ilustrează în chip convincător vitalitatea, forţa creatore şi coeziunea unei naţiuni. De aceea statul şi partidul nostru acordă o mare atenţie la edificarea, dezvoltarea şi înflorirea culturii. În această privinţă aplicăm un principiu de a sluji poporul şi politica „Să înflorească o sută de flori şi să se confrunte o sută de şcoli". Noi încurajăm lucrătorii pe tărîmul literar şi artiştii să iasă în mijlocul maselor şi să ia contact cu realităţile vieţii, să ofere poporului mai multe creaţii, demne de epoca pe care o trăim. În cinci mii de ani de dezvoltare, naţiunea chineză a dobândit un înalt spirit naţional, animat de patriotism şi caracterizat prin unitate şi coeziune, prin ataşamentul la ideea de pace, prin curaj şi hărnicie şi printr-un elan spre desăvârşire, totdeauna mai înalt. 5. Aspecte ale integrării culturii chineze în circuitul internaţional / întruniri, simpozioane etc. Noi promovăm frumoasele tradiţii ale culturii noastre naţionale, totodată asimilăm cele mai valoroase realizări ale altor popoare pentru a aduce un suflu nou atît în conţinutul, cît şi în forma operelor de cultură, pentru dezvoltarea continuă a forţei de atracţie şi de creaţie a culturii noastre. De aceea noi participăm activ la schimbul cultural cu alte state şi popoare. 6. Ambasada Republicii Populare Chineze organizează la Chişinău şi în alte oraşe ale Moldovei diverse manifestări cultural artisce. Care au fost cele mai semnificative şi proiectele pentru viitor ? În nenumărate ocazii Ambasada R.P.Chineze în Republica Moldova a organizat manifestări cultural-artistice. La acest capitol cu plăcere menţionez următoarele_ expoziţia de fotografii „China de astăzi", expoziţia de fotografii „Fascinantă China" - alcătuită din două seturi de fotografii: China pitorească şi Patrimoniul universal UNESCO din China , expoziţia „cele o sută de descoperiri arheologice din secolul trecut" etc.. Aceste expoziţii au fost organizate nu numai în capitala Chişinău şi în alte oraşe din Moldova. Aici aş vrea să subliniez faptul că în luna noiembrie anul trecut în colaborare cu orchestra de la radio televiziune dv. am reuşit să organizăm un concert de muzică chinezească. În curînt pe piaţă se vor lansa şi cd-uri. Acum un nou protocol de colaborare culturală dintre cele două ţări ale noastre se află în elaborare. Sunt convins că vom elabora un program frumos de colaborare culturală. Relaţiile noastre din acest domeniu vor fi şi mai strînse.
Suggest To A Friend:   
Print