Alocuţiunea Dlui Xu Zhongkai, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, rostită la inaugurarea expoziţiei "Frumoasa China" din municipiul Bălţi
2004/10/28

Stimate domnule primar Vasilii Panciuc,

Dragi prieteni,

Am deosebita plăcere să inaugurăm aici, la Galeria de Tablouri din Bălţi, expoziţia de fotografii „Frumoasa China". Înainte de toate, îngăduiţi-mi, ca în numele Ambasadei R.P.Chineze în Republica Moldova şi al meu personal, să vă adresez sincere mulţumiri Primăriei Municipiului Bălţi, Galeriei de Tablouri din Bălţi şi Ministerului Culturii al Republicii Moldova pentru sprijinul cordial acordat în organizarea acestei expoziţii. Ne bucurăm nespus de mult să ne aflăm în al doilea oraş important din Republica Moldova şi în acelaşi timp cel mai important centru urban din regiunea de nord a Republicii Moldova pentru a prezenta această expoziţie. Aş vrea să menţionez că cele cîteva vizite pe care le-am efectuat în oraşul Bălţi cu diverse ocazii mi-au lăsat o impresie plăcută despre amenajarea şi locuitorii oraşului. De asemenea, mulţumesc tuturor oaspeţilor care ne onorează vernisajul.

China este o ţară cu civilizaţia orientală antică de cinci mii de ani. Datorită culturii şi tradiţiilor specifice, a obiceiurilor şi deprinderilor naţionale deosebite, China este mereu un punct de atracţie pentru toată lumea.

Peisajele naturii, obiceiurile şi deprinderile naţionale chineze întotdeauna au fost marcate de o naturaleţe orientală expresivă. Pe acest vast teritoriu al continentului se întind masive lanţuri muntoase şi se scurg numeroase fluvii. Sunt bine cunoscute pe plan mondial astfel de construcţii arhitectonice chinezeşti ca Marele Zid Chinezesc, Palatul Imperial din Beijing, mormîntul împăratului Qin Shihuang din Xi an, statuile lui Buddha din peşterile Mogao din Dun Huang şi grădinile din Suzhou. Istoria Chinei îşi are începuturile din timpurile străvechi, ceea ce-i oferă o moştenire bogată de monumente de valoare culturală mondială. Toate aceste monumente sunt o comoară de nepreţuit şi aparţin întregii omeniri.

Pe lîngă cultura şi istoria sa antică, China a cunoscut o dezvoltare radicală după înfiinţarea R.P.Chineze. Mai ales în ultimi 26 de ani, datorită aplicării politicii de reformă şi deschidere către exterior, în China au avut loc multe schimbări. S-au realizat succese inedite în domeniul construcţiei economice, economia naţională din China menţinînd o creştere anuală de 9,4%. China de astăzi este foarte deschisă, angajată deplin într-un curs de dezvoltare economică rapidă. Ţelul nostru este de a transforma China într-o ţară socialistă modernă democrată şi prosperă. Civilizaţia antică, succesele economice şi realizările culturale moderne sunt o dovadă clară a tranziţiei treptate a Chinei spre calea modernizării. Sunt convins că această expoziţie vă va oferi posibilitatea de a cunoaşte mai bine unele locuri frumoase şi realizări obţinute de poporul chinez în drum spre modernizarea ţării şi vă va face să vă simţiţi sufleteşte mai aproape de poporul nostru, cultura fiind acea punte ce leagă sufletele oamenilor de pretutindeni.

În încheiere, aş vrea să mulţumesc încă o dată prietenilor noştri din Bălţi care ne-au ajutat în realizarea acestei expoziţii.

Vă doresc vizionare plăcută.

Mulţumesc pentru atenţie.

 

Suggest To A Friend:   
Print