Anunț referitor la culegerea amprentelor digitale ale aplicanților la viza chineză
2019/06/18
 

Conform legilor și actelor normative relevante ale Chinei, cu referință la practica internațională actuală,

 pentru perfectarea informației personale a aplicanților la viză, Ambasada Republicii Populare Chineze 

în Republica Moldova, începând cu 25 iunie 2019, va înregistra amprentele digitale ale tuturor aplicanților 

la viza chineză, atât cetățeni ai Republicii Moldova, cât și cetățeni ai altor țări.

 Următoarele categorii de persoane pot fi scutite de culegere:

1. Persoane cu vârsta sub 14 ani sau peste 70 de ani;

2. Persoane ce corespund condițiilor de eliberare a vizei chineze diplomatice, de serviciu sau de curtoazie;

3. Persoane aplicante și beneficiare de viză în același pașaport, eliberată de secția consulară dată, în ultimii 5 ani,

 ce au trecut procesul de culegere a amprentelor;

4. Persoane cu toate amprentele incomplete sau amprentele cărora nu pot fi culese.

 

Объявление о сборе отпечатков пальцев заявителей на получение китайской визы

 

Согласно соответствующим законам и нормативным актам Китая, следуя современной международной 

практики, для усовершенствования персональных данных заявителей на получение визы, Посольство 

Китайской Народной Республики в Молдове будет собирать отпечатки пальцев всех заявителей на получение 

визы, начиная с 25 июня, как гражданам Республики Молдова, так и гражданам других стран. 

Следующие категории людей могут быть освобождены от сбора:

1. Лица в возрасте до 14 лет или старше 70 лет;

2. Лица, имеющие право на получение китайской дипломатической, служебной визы или визы вежливости;

3. Заявители и получатели виз в одном и том же паспорте, выданной данным консульским отделом в последние 5 лет,

 которые прошли процедуру сбора отпечатков пальцев;

4. Лица со всеми частичными отпечатками или отпечатками пальцев, которые невозможно собрать.

Suggest To A Friend:   
Print