Anunț cu privire la lansarea sistemului de completare a formularului de aplicare și programare prealabilă online pentru aplicarea la viză chineză
2019/04/03

    Pentru a oferi servicii de viză mai calitative și mai efective, Ambasada Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, începând cu 10 Aprilie 2019, va lansa sistemele de completare a formularului de cerere și programare prealabilă online pentru aplicarea la viză chineză. Aplicanții la viză vor completa formularul electronic de aplicare la viză, prin intermediul site-ului https://cova.cs.mfa.gov.cn/, iar prin intermediul site-uluihttps://avas.cs.mfa.gov.cn/ vor solicita data și ora de programare la secția consulară a Ambasadei Chineze pentru aplicare la viză. Aplicanții vor trebui să imprimeze documentul de confirmare a completării online și formularul de cerere electronic, să semneze cererea și împreună cu pașaportul și restul documentelor necesare, să le depună la secția consulară a Ambasadei Chineze la ora programării prealabile.

    Tranziția va avea loc în perioada 10 Aprilie – 9 Mai. În perioada menționată, aplicanții pot în continuare utiliza formularul de cerere actual, doar că fără programare prealabilă. Secția consulară a ambasadei va accepta în ordine prioritară, cererile aplicanților cu programare prealabilă.

    Din 10 Mai 2019, aplicanții vor fi obligați să completeze formularul cererii electronic și să facă programare prealabilă online.

 

Note speciale:

 

1.  Fiecare solicitant trebuie să se înregistreze online la secția consulară a ambasadei. Deoarece timpul de primire la secția consulară a ambasadei este între 9:30 și 12:00 în fiecare marți și vineri (cu excepția sărbătorilor chinezești), programarea online trebuie făcută cu 2 zile înainte de data planificată de depunere;

2.  Limba pentru completarea formularului de cerere de viză online este engleza sau chineza. Aplicanții trebuie să completeze formularul în întregime, veridic și clar.  Dacă punctele relevante nu se aplică, scrieți în engleză  "N/A" sau "None". Dacă nu completați în întregime, aceasta va afecta cererea dvs. de viză.;

3.  În timpul completării formularul de cerere de viză online, furnizați o fotografie electronică a solicitantului care corespunde cerințelor. Dacă fotografia nu se corespunde, atunci aceasta va afecta cererea de viză. Vedeți cerințele pentru fotografie aici: http://md.chineseembassy.org/eng/lsqz/t1428321.htm;

4.  La momentul depunerii de cerere de viză la secția consulară a ambasadei, în conformitate cu ora programării, solicitantul trebuie să aibă confirmarea de completare a formularului de cerere online și formularul de cerere de viză semnat, originalul și fotocopia pașaportului și alte materiale conexe;

5.  Pentru ridicarea documente consulare, nu este necesară programarea online. În ziua primirii, achitați taxa pentru documentele consulare către banca desemnată de ambasadă;

6.  Pentru a obține viză în Hong Kong și legalizarea consulară, la momentul de față nu este necesară completarea unui formular online și efectuarea unei programări;

7.  Formular de cerere de viză pentru Hong Kong, adresa de descărcare: http://md.chineseembassy.org/eng/lsqz/t1133990.htm;

8.  Formular de cerere pentru legalizarea consulară, adresa de descărcare: http://md.chineseembassy.org/eng/lsqz/t1488764.htm.

 

Объявление о запуске систем для заполнения формы заявки и предварительной записи онлайн для подачи заявления на китайскую визу

    Чтобы предложить более качественные визовые услуги, Посольство Китайской Народной Республики в Молдове, начиная с 10 апреля 2019 года, запустит системы для заполнения формы заявки и предварительной записи онлайн для подачи заявления на получение китайской визы. Заявители на получение визы должны заполнять электронную форму заявления для визы через сайт https://cova.cs.mfa.gov.cn/, а через сайт https://avas.cs.mfa.gov.cn/ должны запросить дату и время записи для подачи заявления на визу в консульском отделе Посольства Китая. Заявители должны распечатать подтверждение заполнения онлайн-формы и электронную форму заявки, подписать заявление и вместе с паспортром и остальными необходимыми документами представить в консульский отдел Посольства Китая во время приёма по предварительной записи.

    Переходный период состоится с 10 апреля по 9 мая. В указанный период заявители все ещё могут использовать текущую форму заявки, но без предварительной записи. Консульский отдел Посольства в приоритетном порядке примет заявления заявителей с предварительной записью.

    Заявители будут обязаны заполнять электронную форму заявки и предварительно записаться в режиме онлайн с 10 мая 2019 года.

 

Особые замечания:

 

1.  Каждый заявитель должен записаться онлайн на прием в консульский отдел посольства. Поскольку время внешнего приема в консульском отделе посольства 9:30 - 12:00 каждый вторник и пятницу (кроме китайских праздников), онлайн-запись необходимо сделать за 2 дня до планируемой даты подачи документов;

2.  Язык для заполнения визовой онлайн-анкеты - английский или китайский. Заявители должны заполнить эту анкету полностью, правдиво и четко. Если cоответствующие пункты не применимы, напишите английскими буквами "N/A" или "None". Если не заполнять полностью, то это повлияет на заявление на получение визы.;

3.  Посредством онлайн-заполнения визовой анкеты предоставьте электронную фотографию заявителя, соответствующая требованиям. Если фотография не соответствует, то это повлияет на заявление на получение визы. Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями для фотографии тут: http://md.chineseembassy.org/eng/lsqz/t1428321.htm;

4.  При подаче заявления на получение визы в консульском отделе посольства согласно записи, заявитель должен иметь при себе распечатанное подтверждение заполнения онлайн-анкеты и визовую анкету с подписью, оригинал и фотокопию паспорта, и другие сопутствующие материалы;

5.  Для получения готовых консульских документов, онлайн-запись не требуется. В день получения, оплатите сбор для консульских документов в банк, назначенный посольством;

6.  Для получения визы в Гонконг и консульской легализаций, на данный момент не требуется онлайн-заполнение анкеты и запись на приём;

7.  Форма визовой анкеты для Гонконга, адрес загрузки: http://md.chineseembassy.org/eng/lsqz/t1133990.htm;

8.  Форма анкеты для консульской легализаций, адрес загрузки: http://md.chineseembassy.org/eng/lsqz/t1488764.htm.

 

Suggest To A Friend:   
Print